Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, informuje o odstąpieniu od terminu przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, typ projektu Projekty z zakresu e-usług  w sektorze ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok na marzec 2019 roku.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Harmonogramie, termin rozpoczęcia przedmiotowego naboru uwarunkowany był uzyskaniem pozytywnej opinii Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia w zakresie kryteriów wyboru projektów oraz zatwierdzeniem przedmiotowych kryteriów przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020.

Wymaga podkreślenia, że do chwili obecnej Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie uzyskała pozytywnej opinii Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia w zakresie kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym istnieje konieczność odstąpienia od pierwotnie planowanego terminu przeprowadzenia naboru wniosków w ramach przedmiotowego działania.

Zakłada się, że przedmiotowy nabór zostanie ogłoszony w marcu/kwietniu 2019 roku.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS