Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

28 lutego odbyła się konferencja „Wielcy nieobecni na rynku pracy – bierni zawodowo na Podkarpaciu. Jak wydobyć ukryty potencjał?”, której głównym celem było ukazanie sytuacji osób biernych zawodowo na Podkarpaciu w oparciu o badanie zrealizowane w okresie od września do października 2018 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – pod nazwą „Bierni zawodowo na Podkarpaciu – charakterystyka i możliwości aktywizacji”.

Badanie opinii wybranej grupy mieszkańców Podkarpacia zostało podjęte z uwagi na dynamicznie zmieniający się charakter rynku pracy – rosnące zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez pracodawców, zmniejszające się zasoby kadrowe (skutkujące problemami pracodawców ze znalezieniem pracowników) oraz potrzebę zmiany podejścia do aktywizowania osób niepracujących, wśród których dużą część stanowią osoby bierne zawodowo (ich aktywizowanie jest utrudnione z uwagi na ich postawę bierności zawodowej).

Podczas konferencji wskazano potrzeby i oczekiwania osób biernych zawodowo z terenu województwa podkarpackiego w kontekście możliwości i sposobów ich aktywizacji i docelowo – powrotu na rynek pracy. Przedstawiono również możliwości aktywizacji osób biernych zawodowo w oparciu o wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zaprezentowano również przykłady dobrych praktyk projektów z tego zakresu. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że beneficjenci realizowanych projektów muszą położyć większy nacisk na bardziej adekwatne i efektywniejsze projektowanie i wdrażanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, głównie w zakresie wzmacniania zasobów kadrowych na rynku pracy w odpowiedzi na zdiagnozowane w ramach badania potrzeby.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, instytucji szkoleniowych, czyli beneficjenci związani są z wdrażaniem wsparcia dla grupy osób biernych zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wsparcia udzielanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Priorytety VII i VIII).

 

Uczestnicy konferencji Wojciech Magnowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w UMWP Uczestnicy konferencji
Prelegentki w trakcie trwania konferencji Tomasz Czop - Dyrektor WUP w Rzeszowie Konferecja Wielcy nieobecni na rynku pracy

 

 

Prezentacje z konferencji:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS