Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

To nowa europejska inicjatywa, której celem jest wsparcie wdrażania idei Europejskiego Zielonego Ładu w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób, łączący osiągnięcia świata nauki i technologii ze światem kultury i sztuki. Trzy podstawowe wartości Nowego Europejskiego Bauhaus’u to: zrównoważony rozwój, estetyka i integracja społeczna. Gorąco zachęcamy beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do zaangażowania się w tą inicjatywę.  

Pierwsza faza wdrażania nowej idei

Komisja Europejska właśnie wkroczyła w fazę projektową inicjatywy „nowy europejski Bauhaus (NEB)”, ogłoszonej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2020 r. Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Jego najważniejszymi wartościami są więc zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne. Celem fazy projektowej jest zastosowanie procesu współtworzenia do stworzenia koncepcji poprzez wykorzystanie pomysłów, określenie najpilniejszych potrzeb i wyzwań oraz skojarzenie ze sobą zainteresowanych stron. Zwieńczeniem fazy projektowej będą opublikowane jesienią tego roku zaproszenia do składania wniosków, które pozwolą zrealizować pomysły zgłoszone w ramach nowego europejskiego Bauhausu, w co najmniej pięciu miejscach w państwach członkowskich UE poprzez wykorzystanie środków unijnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Konkurs

Jednym z elementów fazy projektowej jest pierwsza edycja konkursu o nagrodę nowego europejskiego Bauhausu, do udziału w którym gorąco zachęcamy. Nabór do tego plebiscytu został już uruchomiony i potrwa do 31 maja.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  • nagroda dla już istniejących przykładów projektów zgodnych z zamysłem NEB,
  • nagroda „NEB Rising Stars” pomysły i projekty młodych ludzi.

Plan prac nad NEB

W następnej fazie inicjatywy – fazie realizacji – wdrożonych zostanie pięć projektów służących współtworzeniu nowych, ekologicznie zrównoważonych i integracyjnych rozwiązań w wielkim stylu. Celem trzeciego etapu – fazy rozpowszechniania – jest krzewienie pomysłów i koncepcji określających nowy europejski Bauhaus za pośrednictwem nowych projektów, tworzenie sieci kontaktów i wymiana wiedzy w Europie i poza nią.

Dodatkowe informacje

NEB na www

NEB na Instagramie

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS