Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Komisja Europejska przyjęła ostatni z krajowych programów operacyjnych - „Inteligentny rozwój". PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł.

Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki –a tym samym zwiększenie stopnia komercjalizacji wyników tych prac w kraju jak również ich praktycznego wykorzystania w gospodarce. Realizacja programu pozwoli na zacieśnienie współpracy środowisk akademickich i biznesu we wszystkich 16 województwach. Dzięki temu w każdym z nich będzie można w pełni wykorzystać potencjał w zakresie innowacji i kontynuować prace nad nowatorskimi produktami a podjęte inwestycje pozwolą zwiększyć wydatki na badania i rozwój, zwłaszcza te ponoszone przez przedsiębiorców.

Program ma pomóc ponad 12 tys. firm w prowadzeniu badań naukowych. Umożliwi również - do końca 2023 roku - utworzenie ponad 20 tys. nowych miejsc pracy. Poza tym program pomoże w znacznie większym stopniu wykorzystywać instrumenty finansowe do wspierania przedsięwzięć biznesowych opartych na badaniach naukowych.

Więcej informacji na serwisie internetowym POIR

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS