Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności przesunięcia terminu dwóch naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2021 rok ww. nabory zostały zaplanowane na lipiec br.

Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie są trwające prace nad kryteriami wyboru projektów dla przedmiotowych naborów.

Należy podkreślić, że w dniu 24 czerwca br. Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia zatwierdził zaktualizowany Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2021 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dokument ten zawiera m.in. propozycję kryteriów wyboru projektów charakterystycznych dla przedsięwzięć z obszaru zdrowia. Ponadto, przedmiotowe kryteria będą podlegały zatwierdzeniu przez Komitetu Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, zakłada się, że ogłoszenie ww. naborów możliwe będzie najwcześniej w sierpniu br.

Ogólna pula środków planowana do udostępnienia w ww. konkursach wynosi  8 000 000 PLN.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS