Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Ponad dwa miliardy euro. To kwota, która trafi na Podkarpacie poprzez Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. To aż o 400 milionów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze, jak będą wyglądały nabory wniosków i kiedy ruszą – między innymi o tym mówił na śniadaniu prasowym marszałek Ortyl.

Rozpoczynamy od programu budowy obwodnic, bo są to inwestycje, które długo trwają, generują duże koszty społeczne i środowiskowe. Ale tymi inwestycjami drogowymi chcemy zrobić jak największy wkład d konkursu rezerwy finansowej w 2018 roku. Bo to jest w naszych rękach – mówił marszałek Ortyl.

Obwodnice za unijne pieniądze planowane są między innymi w Lubaczowie, Cieszanowie, Sokołowie czy Strzyżowie. W ramach inwestycji drogowych budowane będą także łączniki autostradowe. W nowym RPO udało się także wynegocjować 4 miliony euro na promocję gospodarczą regionu. Nowością są pieniądze na uzdrowiska – aż 20 milionów euro. Na dotacje mogą też liczyć Ochotnicze Straże Pożarne.

Udało nam się utrzymać wsparcie dla OSP. Ono jest mniejsze niż w ubiegłej perspektywie, gdyż mieliśmy problem, aby wytłumaczyć Komisji Europejskiej czym jest OSP. Otrzymaliśmy też dofinansowanie na tzw. Małe Koperniki, czyli ośrodki edukacyjne. Dwa, trzy takie ośrodki mają szanse powstać w naszym województwie – powiedział marszałek.

Ważnym założeniem w nowym RPO jest koncepcja zrównoważonego rozwoju regionalnego, czyli takie działania i inwestycje, które zagwarantują równomierne wykorzystanie unijnych pieniędzy. Dlatego oprócz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zarząd wynegocjował osiem Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które będą mieć dedykowane środki na inwestycje. Ale to nie wszystko.

Przeznaczyliśmy prawie 90 milionów dla 11 powiatów – to jest ok. 4% z naszej alokacji z EFRR na zrównoważenie rozwoju najsłabszych powiatów, które mają bardzo słabo rozwiniętą  sferę usług publicznych – wyliczał marszałek.

O tym kiedy ruszą pierwsze nabory i w jakich osiach mówił dyrektor nowego Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Adam Hamryszczak.

Bardzo ważna oś to Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka. I nie wyobrażam sobie, aby nie ogłosić jakiegokolwiek naboru w tej osi. Zakładamy, że nawet w trzecim kwartale tego roku pojawią się pierwsze nabory w tej osi. Również liczymy, że ogłosimy nabory w II osi czyli w Cyfrowym Podkarpaciu. Jeśli chodzi o kolejne osie, w których będą ogłaszane nabory to Infrastruktura komunikacyjna oraz oś VII, VIII i IX poświęcone sprawom społecznym – mówił dyrektor Hamryszczak.

Pod koniec marca odbędzie się konferencja otwierająca nową perspektywę finansową. Zaplanowane są również konferencje tematyczne przygotowane z myślą o przedsiębiorcach czy samorządowcach, aby mogli dowiedzieć się o szczegółach niezbędnych przy składaniu wniosków.

W następnym miesiącu będzie prawdopodobnie przyjęty szczegółowy opis priorytetów RPO. Będzie to taki odpowiednik jak w poprzednim okresie, też w wersji tabelarycznej – mówił kierownik oddziału programowania perspektywy 2014-2020, Norbert Tomkiewicz.

Jak mówił na zakończenie spotkania marszałek najwięcej w nowej perspektywie mogą zyskać przedsiębiorcy i samorządy. A celem, który chce zrealizować samorząd województwa jest wzrost wskaźników dotyczących zatrudnienia i nakładów na działalność badawczo-rozwojową, tak aby Podkarpacie wyrosło na lidera wśród województw Polski Wschodniej.


Wideo ze spotkania dostępne na stronie Samorządu Województwa

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS