Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Kierowcy mogą już korzystać z prawie 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko (dotychczasowa nazwa - węzeł Kamień). Inwestycja była dofinansowana ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W poniedziałek udostępniliśmy do ruchu trzy odcinki drogi ekspresowej S19. Są to:

  1. Rudnik nad Sanem - Nisko o długości 6,4 km,
  2. Nisko - Jeżowe (dotychczasowa nazwa Podgórze) o długości 11,5 km,
  3. Jeżowe - Łowisko (dotychczasowa nazwa Kamień) o długości 10,3 km.

Tym samym na Podkarpaciu kierowcy mogą już korzystać z prawie 68 km drogi ekspresowej S19. 

Rudnik nad Sanem - Nisko

Odcinek ma długość 6,4 km. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner). Umowę podpisano 18 czerwca 2018 r. na kwotę 196 339 975,77 zł. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 18 kwietnia 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję ZRID uzyskaliśmy po 8 miesiącach, 13 grudnia 2019 r. Roboty budowlane trwały 22 miesiące.  

Odcinek ten rozpoczyna się na węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się do szerokotorowej linii kolejowej nr 65, biegnąc równolegle do niej, a następnie na węźle Nisko krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową nr 65.

W ramach zadania wybudowano dwa węzły drogowe (Rudnik nad Sanem i Nisko), sześć wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem) i sześć przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

47 boisk i 16 kopców - niesamowite liczby

Na tym odcinku ułożono 330 tys. m2 warstw bitumicznych. Jest to równowartość 47 boisk piłkarskich pokrytych warstwą o grubości 10 cm! Wykonano także około 122,5 tys. m3 wykopów i 998,5 tys. m3 nasypów. Gdyby budowniczowie Kopca Kościuszki w Krakowie dysponowali taką ilością materiału, wybudowaliby prawie 16 takich kopców!

Nisko - Jeżowe

Odcinek ma długość 11,5 km. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcciones (partner). Umowę podpisano 14 listopada 2018 r. na kwotę 272 690 030,27 zł. Odcinek ten oddany został przed terminem, ponieważ termin umowny mija dopiero w maju 2022 r. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 12 września 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Decyzję uzyskaliśmy po niecałych 5 miesiącach, tj. 31 stycznia 2020 r. Okres realizacji robót trwał 22 miesiące. 

Początek odcinka zlokalizowany jest za węzłem Nisko Południe, tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową nr 65. Trasa S19 biegnie w okolicy miejscowości Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie obecnej DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19, skręca w kierunku południowo-wschodnim. Odcinek kończy się przed węzłem Podgórze, gdzie droga ekspresowa S19 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 861.

W ramach zadania wybudowano trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt (dwa górą i cztery dołem), dziewięć przepustów dla celów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze (kat. III) i Jeżowe (kat. II).

Stal, beton, belki - podliczyliśmy zużycie materiałów

Do wybudowania wszystkich obiektów inżynierskich wykorzystano ok. 2 550 tys. ton stali i ok. 19 336 m3 betonu konstrukcyjnego i 413 szt. belek sprężonych typu T, których łączna długość wynosi ok. 7 564 m. Gdyby z tej stali zrobić drut o średnicy 1 cm, to oplótłby on całą Polskę dookoła i jeszcze wystarczyłoby na odcinek z Gdyni do Soliny!  Natomiast gdyby wszystkie użyte belki typu T ustawić pionowo, jedna na drugiej, to tylko ok. 1300 km zabrakłoby, aby sięgnąć szczytu Mount Everestu. Ale i tak byłaby to wysokość ponad 23 razy większa od wysokości wieży Eiffla!

W trakcie realizacji kontraktu 20 tys. kursów samochodów ciężarowych dostarczyło na budowę 500 tys. ton  kruszywa i betonu asfaltowego. Obrazując ilość wbudowanego betonu asfaltowego, można odnieść to do wykonania drogi gminnej. Z wbudowanego betonu asfaltowego w ilości 210 tys. ton można byłoby wykonać 350 km dróg o szerokości 3 m.

Jeżowe - Łowisko

Odcinek ma długość 10,3 km. Wykonawcą prac był Budimex. Umowę podpisano 9 sierpnia 2018 r. na kwotę 335 932 922,85 zł. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 10 czerwca 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Decyzję uzyskaliśmy po niecałych 9 miesiącach, 28 lutego 2020 r. Okres realizacji robót trwał 20 miesięcy. 

Początek odcinka zlokalizowany jest przed węzłem Jeżowe (wcześniej Podgórze), który przecina trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 861. Następnie trasa omija kompleks leśny od strony wschodniej i zmienia kierunek na południowo-zachodni. Na granicy trzech powiatów (niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego) trasa przecina drogę powiatową nr 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, tworząc węzeł Nowa Sarzyna (wcześniej Nowy Kamień). Odcinek kończy się przed węzłem Łowisko (wcześniej Kamień).

W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Jeżowe i Nowa Sarzyna), a także siedem wiaduktów (w tym trzy wiadukty w ciągu dróg bocznych), pięć mostów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem), przejście dla zwierząt górą, przejście dla zwierząt dołem oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.

Skala prac robi wrażenie

Ten odcinek S19 został zrealizowany na obszarze około 90 ha. Na kontrakcie wykonano 526 tys. m3 wykopów, co odpowiada 140 basenom olimpijskim! Natomiast z gruntu wbudowanego w nasypy (1 027 tys. m3) można by wykonać górę o powierzchni boiska piłkarskiego i wysokości 144 m! Do przewiezienia mas ziemnych, jednorazowo, potrzebnych byłoby 130 tys. ciężarówek. Na ustawienie tych ciężarówek jedna za drugą potrzebna byłaby droga o długości 100 razy dłuższej niż zrealizowany odcinek S19. Z kolei wszystkie wybudowane drogi o nawierzchni asfaltowej utworzyłyby powierzchnię 45 boisk do piłki nożnej.

Powierzchnia wszystkich zrealizowanych dróg o nawierzchni asfaltowej wyniosła 32 ha, co stanowi prawie 10-krotnie większą powierzchnię niż Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

S19 z dofinansowaniem UE

Budowa odcinków drogi ekspresowej S19, które udostępniliśmy kierowcom, dofinansowana była ze środków UE.

Odcinek Rudnik nad Sanem - Nisko Południe jest częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie - Nisko Południe. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 468 342 018,53 zł. 

Natomiast odcinki Nisko Południe - Podgórze i Podgórze - Kamień są częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 1 132 005 519,33 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 587 297 822, 46 zł. 

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:   

  • 67,5 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Łowisko, Sokołów Małopolski - Rzeszów Południe), 
  • 47,1 km - w realizacji (w systemie Buduj: Zdziary - Rudnik nad Sanem i Łowisko - Sokołów Małopolski Północ oraz Projektuj i buduj: Rzeszów Południe - Babica, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),  
  • 53,9 km - w przygotowaniu (odcinek Babica - Jawornik na etapie przetargu, a odcinki Jawornik - Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia i Dukla - Barwinek na etapie realizacji koncepcji programowej).

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS