Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął trzecią wersję projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W tej postaci dokument trafi do Komisji Europejskiej, a województwo rozpocznie oficjalne negocjacje.

Wszystkie programy regionalne powinny zostać przekazane Komisji Europejskiej do połowy marca. Dotrzymaliśmy tego terminu, przeszliśmy przez wszystkie etapy konstruowania takiego programu, w tym przez bardzo ważne i szerokie konsultacje społeczne. Za nami bardzo ważny okres prac nad programem. Przypomnę, że to kwota 2 miliardów 181 milionów euro do zagospodarowania dla Województwa Podkarpackiego. Czekające nas negocjacje z Komisją Europejską to trudny etap, ale pracowaliśmy nad tym projektem programu kilkanaście miesięcy. Jesteśmy przygotowani, mamy zaktualizowaną Strategię Województwa Podkarpackiego, mamy projekty, które będą wypełniały ten cały obszar i wszystkie instrumenty finansowe, które są w programie. Jesteśmy dobrze przygotowani – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Prace na nowym programem regionalnym rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku, kiedy zarząd województwa powołał specjalny zespół ds. koordynacji prac nad nowym programem. 30 grudnia 2021 r. zarząd województwa przyjął pierwszą wersję projektu programu regionalnego (1.0), która została poddana szerokim konsultacjom społecznym. Po konsultacjach, które trwały do 4 lutego, została opracowana wersja 2.0 projektu programu regionalnego, która trafiła do zaopiniowania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Po pozytywnej akceptacji przez ministerstwo oraz po uzupełnieniu wersji 2.0 między innymi o szczegółowy podział środków w poszczególnych priorytetach, powstała wersja 3.0, która dzisiaj, tj. 15 marca została przyjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Za przygotowanie programu regionalnego odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej. To jest nie tylko opracowanie ram programu, podziału środków na poszczególne zadania, ale także np. przeprowadzenie konsultacji społecznych, które odbyły się na Podkarpaciu na początku roku. A teraz czekają nas ustalenia z KE – mówi Wojciech Magnowski dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP.


Dzięki FEP na Podkarpacie trafi aż 2 mld 181 mln euro. Nowy program regionalny, tak jak poprzedni, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy fundusz to tzw. projekty „twarde”- infrastrukturalne, drugi to obszar projektów tzw. „miękkich” - społecznych.
W ramach EFRR najwięcej pieniędzy – bo aż 513,4 mln euro trafi na priorytet II - Energia i Środowisko. Jest to priorytet, który ma przyczynić się do ochrony środowiska i pozwoli on na realizację m.in. zadań z obszaru zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, OZE, gospodarki o obiegu zamkniętym, termomodernizacji budynków, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej.

Poszczególne obszary wsparcia FEP w podziale na część infrastrukturalną i społeczną przedstawiają się następująco:

Priorytet: Nazwa priorytetu: Rodzaj finansowania:
Priorytet 1. Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka EFRR 247,6 mln euro
Priorytet 2. Energia i Środowisko EFRR 513,54 mln euro
Priorytet 3. Mobilność miejska EFRR 70,3 mln euro
Priorytet 4. Mobilność i Łączność EFRR 234,9 mln euro
Priorytet 5. Infrastruktura Bliżej Ludzi EFRR 190 mln euro
Priorytet 6. Rozwój Zrównoważony Terytorialnie EFRR 312,8 mln euro
Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian EFS+ 494,7 mln euro
Priorytet 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność EFS+ 30 mln euro
Priorytet 9. Pomoc techniczna EFRR 65,5 mln euro
Priorytet 10. Pomoc techniczna EFS+ 22,1 mln euro

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS