Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie:

- Ekonomia społeczna

Termin

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjmowane będą w terminie od 4 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu na Kancelarię WUP)

Szczegóły ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu zawarte są w załączonym ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dziedzinie Ekonomia społeczna (DOC, 79 KB)

Załączniki:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS