Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowane jest Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Ukierunkowane ono jest na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego. W ramach działania możliwe jest dofinansowanie kosztów usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Zaproponowana forma wsparcia jest odmienna od dotychczas dostępnych – opiera się na systemie popytowym. W celu stworzenia systemu popytowego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła Bazę Usług Rozwojowych (BUR), z której przedsiębiorca sam wybiera, w jakim kierunku chce kształcić siebie lub swoich pracowników.

 

Co to jest usługa rozwojowa?

Usługa rozwojowa to szkolenie, kurs zawodowy, e-learning, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching, egzamin.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. BUR daje dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich oferty:

 • każdy zainteresowany może w sposób prosty, szybki i efektywny wyszukać propozycję dopasowaną do swoich potrzeb;
 • usługi w Bazie są publikowane w porządku chronologicznym i tematycznym – dostępna jest również wyszukiwarka usług, za pomocą której można odnaleźć oferty dostosowane do specyficznych wymagań;
 • możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę" – odpowiadającej konkretnym potrzebom w sposób bezpośredni;
 • opis usług jest standaryzowany, dzięki czemu można porównać usługi pod kątem programu, sposobu realizacji, lokalizacji czy ceny i wybrać najlepszą ofertę;
 • szansa oceny usług i zapoznania się z ocenami innych.

 

Jakie korzyści uzyskuje firma, która posiada wpis do BUR?

 • Większa konkurencyjność – oferta dociera do większej liczby potencjalnych klientów.
 • Szansa na sukces finansowy – możliwość realizacji usług rozwojowych dofinansowanych z EFS na terenie całego kraju.
 • Bezpłatna reklama o ogólnopolskim zasięgu.
 • Wiedza - dostęp do opinii klientów na temat usług własnych i konkurencji.
 • Ograniczenie formalności związanych z dofinansowaniem.
 • Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych jest zupełnie darmowa.

 

Jaka jest oferta dla przedsiębiorcy?

W celu ułatwienia dostępu do wsparcia województwo podkarpackie podzielono na 4 subregiony:

 • Subregion „SR” – powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski;
 • Subregion „SK” – powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski;
 • Subregion „SP”- powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski;
 • Subregion „ST” – powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.
 • Przedsiębiorca zgłasza się do Operatora w swoim subregionie.
 • Przedsiębiorca sam decyduje o rodzaju wsparcia i wybiera usługę.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 • Otrzymuje zwrot części kosztów, które poniósł:
Wielkość przedsiębiorstwa MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Kwota dofinansowania na firmę 16 000,00 zł 40 000,00 zł 80 000,00 zł
Kwota dofinansowania na pracownika 8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania 70 % 60 % 50 %
   • Dla wskazanych grup i działań dofinansowanie ulega zwiększeniu o 10 % (dotyczy subregionów „SR”, „SK”, „ST”)

   - pracownicy powyżej 50 roku życia

   - pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3)

   - przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

   - przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

   - usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji (art.2, p.8, ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

   - dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

    

   • Dla wskazanych grup i działań dofinansowanie ulega zwiększeniu o 10 % (dotyczy subregionu „SP”):

   - pracownicy powyżej 50 roku życia

   - pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3)

   - usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji (art.2, p.8, ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

    Wsparcie dla przedsiębiorców jest objęte pomocą de minimis lub pomocą publiczną

    

   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w ramach Działania 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, wybrano Operatorów świadczących usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych:

   • Subregion „SR” – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Fryderyka Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17/ 86 76 226, 17/ 86 76 224.
   • Subregion „SK” – Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, 13/ 43 695 90 wew. 37; 13/ 43 234 47 wew. 37.
   • Subregion „ST” – Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”S.A., ul. Chopina 18, 39 – 300 Mielec, tel. 17/ 788 18 54, 17/ 788 18 53, 17/ 773 82 52.
   • Subregion „SP” - Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Księdza Piotra Skargi 7/1, 37 – 700 Przemyśl, tel. 16/ 633 63 88.

    

   Do pobrania

   Baza Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców (pdf, 81.44 KB)

   Baza Usług Rozwojowych dla firm szkoleniowych (pdf, 83.54 KB)

   Prezentacja (1.08 MB)

   Baza usług rozwojowych - wszystko o Funduszach EuropejskichPrzejdź do serwisu zewnętrznego

   Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
   Funduszy Europejskich

   Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
   Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
   Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
   zapytaj@podkarpackie.pl
   poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

   Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

   Urzad Marszalkowski

   Portal FE

   Serwisy programów

    
    
    
    

   © 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
   Domena chroniona przez SECTIGO

    Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS