Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Rysunek Einsteina przy tablicy szkolnej  na żółtym tle. Na tablicy widnieje napis: Fundusze  Europejskie znak równości Możliwości, Cele do potęgi.

 

Podkarpackie skutecznie wykorzystuje środki z Funduszy Europejskich.

Unijne dofinansowanie pozwoliło zrealizować już tysiące projektów. Są wśród nich duże inwestycje, ale i wiele mniejszych inicjatyw, nastawionych na poprawę jakości życia mieszkańców w regionie.

Efekty wsparcia na co dzień odczuwa każdy z nas — lokalne firmy inwestują w rozwój innowacji, szkoły realizują nowatorskie projekty, powstają nowe przyjazne miejsca pobytu dla seniorów, stale poprawia się jakość usług publicznych i infrastruktury.

Warto tę unikalną skalę i różnorodność projektów doceniać i promować — właśnie dlatego przygotowaliśmy kampanię Z Funduszami Europejskimi e=mc2.

Ten wzór to odzwierciedlenie hasła: Fundusze Europejskie Twoje możliwości do potęgi.

Prezentujemy 9 obszarów, które zmieniają się na naszych oczach — dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Każda z opisanych inicjatyw jest znakomitym potwierdzeniem wzoru promowanego w ramach naszej kampanii: wsparcie Europejskie tworzy nowe Możliwości i pozwala realizować ważne Cele gospodarcze społeczne i kulturalne.

Osie Priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego:

Oś I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka

Oś II Cyfrowe Podkarpackie

Oś III Czysta Energia 

Oś IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego 

Oś V Infrastruktura Komunikacyjna

Oś VI Spójność Przestrzenna i Społeczna

Oś VII Regionalny Rynek Pracy

Oś VIII Integracja Społeczna

Oś IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie

Rysunek Einsteina wśród infografik

 

Wybrane projekty dofinansowane przez Fundusze Europejskie

Sztaluga ze zdjęciem galerii

Infografika - dwie maskiBeneficjent: GMINA MIASTO KROSNO

Projekt: Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie

Wartość projektu: 5 887 790,55 zł

Unijne dofinansowanie: 2 367 641,59 zł

Wiosną 2019 roku Biuro Wystaw Artystycznych po ośmiu latach działalności w tymczasowej siedzibie wróciło na krośnieńską starówkę. Dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt pozwolił wyremontować zabytkową, stuletnią kamienicę przy ulicy Portiusa 4. Dzięki inwestycji mieszkańcy i lokalni artyści zyskali nową, ogólnodostępną przestrzeń kulturalną i edukacyjną. Ponad 800 m.kw. BWA zajmują m.in. sale wystawiennicze, pracownie graficzne, multimedialne, artystyczne oraz sala audiowizualna. Na zewnętrznym patio odbywają się pokazy filmów i koncerty. Nowoczesna instytucja kultury jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

naukaBeneficjent: GMINA RADOMYŚL WIELKI

Projekt: Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki

Wartość projektu: 738 615,12 zł

Unijne dofinansowanie: 442 828,02 zł

Zobaczyć Perseidy albo zaćmienie księżyca? Mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki mają taką możliwość. Od kilku lat w miejscowej szkole działa obserwatorium astronomiczne oraz stacjonarna stacja meteorologiczna. W organizowanych regularnie pokazach uczestniczą nie tylko uczniowie, ale i miłośnicy astronomii z całego Podkarpacia. Inwestycja była możliwa dzięki współfinansowaniu z Funduszy Europejskich. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi. W ramach projektu zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne i planetarium, wyposażono także pracownię komputerową.

 

 

GMINA RADOMYŚL WILEKI Poprawa infrastruktury
Sztaluga ze zdjęciem torów

transport1Beneficjent: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A

Projekt: Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec - Dębica, Etap I

Wartość projektu: 300 988 096,40 zł

Dofinansowanie unijne: 203 181 804,44 zł

To jedna z największych, a jednocześnie najbardziej oczekiwanych unijnych inwestycji na Podkarpaciu. Wykluczenie transportowe dotyka bowiem wielu mieszkańców regionu, utrudnia dojazd do szkoły czy pracy, ogranicza realizację pasji czy rozwijanie kontaktów towarzyskich. Mielec był trzecim największym miastem w Polsce bez dostępu do transportu kolejowego. Dzięki projektowi we wrześniu 2021 roku po 12 latach przerwy wrócił ruch pasażerski na odcinku Mielec-Dębica, skrócił się także czas przejazdu. Inwestycja ma także ogromne znaczenie dla środowiska – transport kolejowy jest proekologiczny.

Infografika - myszka do komputeraBeneficjent: GMINA MIASTO RZESZÓW

Projekt: Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie

Wartość projektu: 6 093 714,23 zł

Dofinansowanie unijne: 5 066 547,39 zł

Inteligentne rozwiązania to przyszłość miast, ale też i droga do radzenia sobie z przeciwnościami, z którymi mierzą się dziś aglomeracje. Rzeszów, uznawany za polską stolicę innowacji, potwierdza, że innowacyjność ma w swoim DNA i chce wyznaczać trendy w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt SMART CITY zapewnił cyfrowy dostęp do 40 usług publicznych w obszarze m.in. edukacji, podatków, kadr, komunikacji z klientami, Rady Miasta. Mieszkańcy i lokalne firmy mają teraz szybki, pełny i sprawny dostęp do lokalnej administracji.

Sztaluga ze zdjęciem mężczyzny
Sztaluga ze zdjęciem strażaka  

Infografika - tarczaBeneficjent: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE

Projekt: Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych

Wartość projektu: 4 301 446,73 zł

Dofinansowanie unijne: 3 656 229,70 zł

Nie ma nic cenniejszego niż życie – dzięki Funduszom Europejskim mieszkańcy Podkarpacia mogą czuć się bezpieczniej. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu efektywności akcji ratowniczo-gaśniczych poprzez ich lepszą koordynację i strategiczne planowanie. Nowy, rozbudowany system łączności objął Komendę Wojewódzką PSP oraz 21 jednostek miejskich i powiatowych. Zmodernizowano także stanowisko kierowania w Komendzie Wojewódzkiej – szybkiemu, skutecznemu współdziałaniu służą m.in. konsole dyspozytorskie, dodatkowe systemy zarządzające i integrujące oraz ściana wizyjna.

 

Infografika - mikroskopBeneficjent: GMINA MIASTO KROSNO

Projekt: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno

Wartość projektu: 34 868 689,21 zł

Dofinansowanie unijne: 28 347 308, 3

Inkubator Przedsiębiorczości Krosno ruszył w połowie 2021 roku i praktycznie od pierwszego dnia działalności tętni życiem. Kolejni przedsiębiorcy zajmują boksy produkcyjne i pomieszczenia biurowe. Najliczniej reprezentowaną branżą jest na razie sektor lotnictwa i kosmonautyki. Inkubator chce przyciągać kolejne firmy z branż przyszłości – poprawy jakości życia, motoryzacji, informatyzacji, telekomunikacji, ekologii, efektywności energetycznej. Projekt zakłada, że z oferty Inkubatora korzystać będzie stale ok. 11 firm. Inkubacja obejmuje wsparcie na początkowym etapie działalności – w formie doradztwa i dostępu do zasobów biurowych, magazynowych i produkcyjnych Inkubatora.

Sztaluga ze zdjęciem budynku

 

Sztaluga ze zdjęciem bakterii

Infografika - mikroskopBeneficjent: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Projekt: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw - wsparcie grantowe

Wartość projektu: 40 001 377,42 zł

Dofinansowanie unijne: 27 000 000,00 zł

COVID-19 szczególnie mocno dotknął sektor mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie w ramach projektu realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego pozwoliło choć częściowo zamortyzować skutki epidemii. O bezzwrotne granty mogły wnioskować podkarpackie firmy, które przez koronawirusa odnotowały znaczący spadek obrotów. Część środków przeznaczono na pomoc podmiotom z branży turystycznej. Zastrzyk kapitału obrotowego pomógł grantobiorcom zachować płynność finansową i utrzymać działalność w tym kryzysowym okresie.

 

Infografika - mikroskopBeneficjent: GEYER&HOSAJA SP. Z O.O.

Projekt: Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, jako strategicznego elementu umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy ,,Geyer&Hosaja" Sp. z o.o.

Wartość projektu: 3 241 050,00 zł

Dofinansowanie unijne: 1 317 500,00 zł

Rodzinna polska firma z Partyni jest jednym z największych producentów wyrobów gumowych w Europie Środkowej. Rocznie produkuje ok. 60 tys. ton gumy! Działa od blisko 30 lat, w 4 zakładach zatrudnia niemal 1000 osób. Ambicją spółki jest ciągłe umacnianie przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności, dlatego firma stale rozwija swoje zaplecze badawczo-rozwojowe. Wsparcie z Funduszy Europejskich umożliwiło m.in. rozbudować firmę oraz zakupić odpowiednie wyposażenie do firmowego laboratorium w postaci specjalistycznych urządzeń m.in. do badania emisji substancji chemicznych. Inwestycja pozwoli wprowadzić na rynek m.in. znacząco ulepszony dywanik samochodowy – ekologiczny, bezzapachowy, wolny od substancji chemicznych i przyjazny dla pasażerów.
Sztaluga ze zdjęciem kobiety i mężczyzny w białych kitlach

Sztaluga ze zdjęciem kobiety na wózku i jej opiekunki

 

Infografika - puzleBeneficjent: GMINA GRODZISKO DOLNE

Projekt: Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym

Wartość projektu:  5 483 749,60 zł

Dofinansowanie unijne: 2 882 863,03 zł

Dzięki Funduszom Europejskim Grodzisko Dolne zyskało nowe miejsce, w którym mieszkańcy Gminy mogą znaleźć opiekę i wsparcie w obszarach realizowanych przez pomoc społeczną.  Oddany w 2018 roku kompleks łączy kilka funkcji: mieści się tu nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych. Obiekt działa przez cały rok, przez wszystkie dni robocze, zapewniając pobyt i rehabilitację dla 30 mieszkańców.

Infografika - mikroskopBeneficjent: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.

Projekt: Pakiet na start

Wartość projektu: 4 522 605,00 zł 

Dofinansowanie unijne: 3 844 214,25 zł

Najlepiej na swoim – z takiego założenia wychodzą uczestnicy projektu realizowanego przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Swoje zawodowe plany i marzenia mogą realizować właśnie dzięki „Pakietowi na start”. Kompleksowe wsparcie obejmuje bezzwrotną dotację na założenie i rozwój własnej firmy oraz szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Praktyczny kurs wyposaża przyszłych właścicieli firm w niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki projektowi na mapie gospodarczej Podkarpacia pojawiają się nowe firmy, reprezentujące nierzadko ciekawe, niszowe przedsięwzięcia, takie jak np. tworzenie wielkoformatowych dekoracji do sesji zdjęciowych. 

Sztaluga ze zdjęciem kobiety z tabletem w dłoni

 Rysunek Einsteina przy tablicy szkolnej  na żółtym tle. Na tablicy znajduje się napis: adresy Punktów  Informacyjnych znajdziesz na stronie Funduszeeuropejskie kropka gov kropka pl ukośnik punkty

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS