Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 20 lutego 2023r. podjął Uchwałę Nr 463/9598/23 zmieniającą Uchwałę nr 441/9011/22 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany dokumentu Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, wynikały ze zmniejszenia wartości finansowych i wartości wskaźników projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” (PI 8iii, Oś VII, Działanie 7.3 RPO WP na lata 2014-2020).

Dokument Strategii określa kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe oraz w ramach Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020. Przedmiotowa Strategia stanowi narzędzie implementacji zwrotnych form wsparcia na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia przy zaangażowaniu środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Określa podstawowe obszary i elementy odnoszące się do realizacji projektów, w tym między innymi reguluje: grupę ostatecznych odbiorców wsparcia, założenia produktowe, podmioty zaangażowane we wdrażanie, system dystrybucji, wskaźniki i cele właściwe do osiągnięcia w ramach wdrażania Instrumentów Finansowych. Stanowi załącznik do zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.

Do pobrania:

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 lutego 2023 r. (pdf, 700.48 KB)

Wersje archiwalne:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS