Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Informujemy tu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

 

 

Trwa walka ze skutkami pandemii. Walka, w którą od samego początku zaangażowane są Fundusze Europejskie. Podkarpackie, będzie jednym z pierwszych w Polsce, które wykorzysta środki unijne do stworzenia kompleksowego systemu opieki dla osób, które chorobę Covid-19 mają już za sobą. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 stworzono bowiem projekt, którego elementami są działania skierowane wyłącznie dla ozdrowieńców. Jednym z nich jest specjalistyczna poradnia. Placówka działa w strukturach Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, w ramach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr  1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Poradnia będzie wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomocny przy zwalczaniu ewentualnych powikłań po przebyciu COVID-19

Innowacyjna poradnia już otwarta

To  pierwsza w Polsce i innowacyjna nawet w skali Europy wysokospecjalistyczna poradnia dla ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały z choroby wywołanej przez koronawirusa. Będą w niej przechodzić regularne badania, a w razie powikłań zostaną skierowani do specjalistów. - Na Podkarpaciu mamy zarejestrowanych 669 chorych zarażonych koronawirusem. Z tego 382 osoby wyzdrowiały. To miejsce jest dla wszystkich ozdrowiałych pacjentów, którzy przeszli chorobę. To poradnia specjalistyczna dla tych, którzy byli leczeni w szpitalu oraz tych, którzy przebywali na kwarantannie. Służmy wysokospecjalistycznym sprzętem oraz lekarzami z bardzo wysokimi kwalifikacjami. Tu ozdrowieńcy mogą znaleźć pomoc – mówił w czasie konferencji prasowej otwierającej poradnię p. o. dyrektora szpitala Marek Wiater.

Pomoc w niwelowaniu skutków Covid-19    

Powstanie tej poradni jest pierwszym widocznym efektem działań podjętych z inicjatywy marszałka Władysław Ortyla. W połowie maja podpisany został list intencyjny, inaugurujący działania poświęcone realizacji „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”. Sygnatariuszami dokumentu byli marszałek Władysław Ortyl,  wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, i  Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor. Instytucje te tworzą komitet sterujący programem. Swój podpis pod listem intencyjnym złożył także rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek, bo to właśnie uczelnia wraz z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina będą koordynować program.

W ramach programu realizowany jest duży projekt inwestycyjny. Jego liderem jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Dzięki projektowi możliwy będzie zakup sprzętu medycznego oraz inwestycje, zaplanowane tak, aby profil specjalistycznego wojewódzkiego ośrodka pulmonologicznego ukierunkować silniej na leczenie powikłań po przebyciu choroby COVID-19. Nowopowstała poradnia leczenia powikłań SARS-CoV-2 O jest pierwszym elementem tego działania.  - COVID-19 jest chorobą nową, jej przebieg kliniczny jest dopiero przedmiotem obserwacji i analiz, jednakże z już dostępnych doniesień wynika, że tzw. „ozdrowieńcy”, czyli osoby, które pomyślnie zakończyły okres przebiegu choroby potwierdzony negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa w organizmie, w efekcie przebytych stanów zapalnych doświadczają licznych, bardzo poważnych uszczerbków na zdrowiu, powikłań oraz nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu np. płuc. Chcemy by nasze działania pomogły zawalczyć o pełne zdrowie – zauważył marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Leczenie, rehabilitacja dla pacjenta oraz badania i szkolenia dla personelu

Założeniem „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim” jest opracowanie oraz wdrożenie komplementarnych projektów, działań i przedsięwzięć, które wesprą powrót rekonwalescentów do życia społecznego, zwłaszcza na rynek pracy. Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu stanu ich zdrowia, kompleksowemu leczeniu oraz rehabilitacji. Projekty w ramach programu będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, ze środków przyszłej perspektywy finansowej UE, z budżetu państwa, budżetu województwa podkarpackiego, NFZ i innych źródeł. Wartość projektu inwestycyjnego to około 30 mln złotych.  

Drugim elementem programu przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie projekt badawczo–epidemiologiczny. Jego komponentami będą badania epidemiologiczne, obserwacja pacjentów, stworzenie rejestru, banku próbek materiału biologicznego oraz bankowanie osocza. Częścią działania będzie także opieka psychologiczna oraz szkolenia personelu medycznego. Koordynatorem projektów będzie Uniwersytet Rzeszowski, a partnerami Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 a także Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Koordynacją projektu zajmuje się Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. -  Do końca lipca  chcemy zamknąć część przygotowawczą projektu. Później już negocjacje z Komisją Europejską i po wakacjach projekt badawczo-epidemiologiczny ma szansę ruszyć pełną parą - mówił prezes RARR Mariusz Bednarz

Prace nad doprecyzowaniem szczegółów obu projektów trwają. Na obydwa działania  zarezerwowana został kwota około 40 mln złotych ze środków  RPO WP 2014-2020.

 

Poradnia dla ozdrowieńców z Covid-19 mieści się w Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS