Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 Prezentacje z konferencji, która odbyła się 13 grudnia 2016 r.

 1. Efekty wdrażania RPO WP 2014-2020 w 2016 roku (PDF, 1.5 MB)
  Wojciech Magnowski –Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP w Rzeszowie
 2. Stan wdrażania – informacje podstawowe. Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (PDF, 2.44 MB)
  Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP w Rzeszowie
 3. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (PDF, 534.78 KB)
  Zastępca Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie
 4. Wdrażanie osi II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (PDF, 749.27 KB)
  Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie
 5. Wdrażanie wsparcia RPO WP 2014-2020 osie VII-IX (EFS) 2015-2016 (PDF, 854.33 KB)
  Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 6. Nowelizacja Ustawy PZP (PDF, 284.5 KB)
  Karol Kacprzak – Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS