Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16 w ramach Osi Priorytetowej na VII RPO WP 2014-2020, które odbyło się w dniu 14.12.2016 r.

Prezentacje:

  1. Informacje ogólne (PDF, 500.46 KB)
  2. Grupa docelowa (PDF, 499.38 KB)
  3. Kryteria specyficzne dla Działania 7.6 (PDF, 652.86 KB)
  4. Wskaźniki (PDF, 497.26 KB)
  5. Wydatki w ramach programów profilaktycznych (PDF, 585.25 KB)
  6. Zasady horyzontalne (PDF, 541.91 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS