Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Materiały ze szkolenia dla Beneficjentów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK, które odbyło się 18 i 19 grudnia 2017 r.

Materiały do pobrania:

Prezentacja pt. Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 1.83 MB)

Prezentacja pt. Procedury udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR (PDF, 4.44 MB)

Prezentacja pt. Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 1.2 MB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS