Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia dotyczącego rewitalizacji w RPO WP 2014-2020, któe modbyło się 8 sierpnia 2018 r. 

 

Do pobrania

  1. Rewitalizacja w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020- zasady, nowe podejście, wymogi Umowy Partnerstwa, wymogi  Regionalnego Programu Operacyjnego  Regionalnego Programu Operacyjnego (PDF, 820.85 KB)
  2. Lokalne/Gminne Programy Rewitalizacji – najczęściej popełniane błędy przy ich opracowywaniu, zgodność LPR z Wytycznymi i Instrukcją (PDF, 609.41 KB)
  3. Projekty komplementarne finansowane z EFS (PDF, 5.07 MB)
  4. Standardy dostępności oraz wymagania w zakresie równości szans i niedyskryminacji  wynikające z wytycznych MIiR  wynikające z wytycznych MIiR (PDF, 2.73 MB)
  5. Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP 2014-2020 (PDF, 1.04 MB)
  6. Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu, składaniu i poprawie wniosków o dofinansowanie(PDF, 592.96 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS