Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

 Materiały ze szkolenia dotyczącego zasady równości szans w projektach EFS, które odbyło sie w 6 września 2018 r. 

 

Do pobrania 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach z współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 1.24 MB)

 

Szkolenie przeprowadziła pani Joanna Miela - w latach 2015 -2017 koordynatorka ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz członkini grup roboczych przy Ministerstwie Rozwoju ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ekspert w wielu Komisjach Oceny Projektów w zakresie Integracji Społecznej i Włączenia Społecznego (m.in. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój). W latach 2010 -2015 opiekun projektów w Wydziale Integracji Społecznej EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS