Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line, dotyczącego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych, które odbyło się w dniach 9-10 czerwca 2020 r.

Program szkolenia:

 • Definicje środków trwałych oraz różnice wynikające z różnych przepisów (bilansowych i podatkowych)
 • Definicja wartości niematerialnych i prawnych
 • Polityka rachunkowości a środki trwałe i WNiP
 • Klasyfikacja środków trwałych
 • Środki trwałe własne i obce
 • Środki trwałe w budowie
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP (cena nabycia lub wytworzenia)
 • Ulepszenie środka trwałego (WNiP) – adaptacja, modernizacja, rozbudowa, przebudowa
 • Remont środków trwałych
 • Części składowe i peryferyjne
 • Środki trwałe i WNiP w leasingu
 • Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz WNiP
 • Ewidencja środków trwałych oraz WNiP
 • Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP
 • Kwalifikowalność środków trwałych i WNiPw projektach unijnych – z uwzględnieniem zmian w Wytycznych obowiązujących od 9.09.2019 r.
 • Dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych i WNiP  w projektach unijnych
 • Środki trwałe oraz WNiP a trwałość projektu

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. środków trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych (PDF,1.74 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS