Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego zasady konkurencyjności w projektach RPO WP 2014-2020, finansowanych ze środków EFS z uwzględnieniem zmiany Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 czerwca 2020 roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia, które odbyło się 29 kwietna 2021 r.

Program szkolenia:

  1. Procedura udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności

 - Zasady opisane w wytycznych kwalifikowalności

 - Wyłączenia spod procedury – personel, inne wyłączenia

  1. Praktyka zamawiania zgodnie z zasadą konkurencyjności

- Konstruowanie zapytania

- Klauzule społeczne

- Przegląd i ocena zamówień na bazie konkurencyjności pod kątem poprawności

- Zmiany względem poprzednich wytycznych, konflikt interesów

  1. Błędy i korekty związane z postępowaniami
  1. Korekty finansowe

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. zasady konkurencyjności (PDF, 1.49 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS