Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line pn. Zasady prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów unijnych realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyło się 29 kwietnia 2022 r.                              

Program szkolenia:                            

  1. Podstawy prawne dot. rachunkowości w projektach realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020
  2. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości i wytycznych na przykładzie umowy o dofinansowanie obowiązującej w projektach konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020
  3. Dokumenty regulujące sposób prowadzenia ewidencji księgowej
  4. Wyodrębniona ewidencja księgowa z sektora prywatnego i sektora finansów publicznych
  5. Dowody księgowe i ich elementy i rodzaje omówione na przykładach (np. faktura VAT, rachunek, wyciąg bankowy, raport kasowy, nota księgowa)
  6. najczęściej pojawiające się błędy w dowodach księgowych dotyczących projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

                                                                                                     

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego wyodrębnionej ewidencji księgowej (PDF, 1.68 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS