Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line pn. Zapobieganie i zwalczanie nadużyć w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, które odbyło się 2 czerwca 2022 r.

                              

Program szkolenia:

PODSTAWY PRAWNE, WPROWADZENIE
1. Podstawy prawne
2. Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, policja, prokuratura). Jakie mają uprawnienia, co robić, jakie przekazywać dokumenty/materiały.

UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI
1. Obowiązujące programy
2. Procedury wyjaśniające i karne
3. Najczęściej występujące nadużycia finansowe w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Zmowy przetargowe
Konflikt interesów
Korupcja
Fałszerstwo dokumentów

PRAKTYCZNE UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI
1. Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020
2. Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji
3. Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom

IDENTYFIKACJA NADUŻYĆ FINANSOWYCH
1. System kontroli w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020
2. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
3. Metodyka oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
4. Na co zwracać uwagę ?

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZIDENTYFIKOWANIA NADUŻYCIA FINANSOWEGO
1. Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
2. Powiadamianie właściwych organów
3. Kiedy należy powiadomić OLAF, UOKiK, CBA, Policję itp.
4. Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĄPIENIOM NADUŻYĆ FINANSOWYCH
1. Etyka pracownika
2. Podział obowiązków i odpowiedzialności
3. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
4. System kontroli wewnętrznej
5. Prowadzone rejestry
6. Raportowanie

                              

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. zapobiegania nadużyć (PDF, 1.69 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS