Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki

Opis projektu

W ramach projektu wybudowano obserwatorium astronomiczne wraz ze stacjonarną stacją meteorologiczną. W celu upowszechniania wśród uczniów zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz dostosowania oferty miejscowego gimnazjum do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców, jak również w związku z rozwijaniem zainteresowań naukami astronomicznymi, w ramach projektu zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczo-humanistycznych i planetarium. Ponadto wyposażono pracownię komputerową oraz wykonano automatykę do istniejącej wentylacji mechanicznej. Poprawa stanu technicznego infrastruktury Gimnazjum przełoży się na polepszenie jakości życia mieszkańców gminy oraz doprowadzi do podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono m.in. na: podniesienie jakości kształcenia na rozpatrywanym obszarze oraz związane z tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Poprawi się również stan infrastruktury wykorzystywanej dla celów edukacyjnych w gminie.

Galeria

Obserwatorium teleskop Budynek obserwatorium Planetarium w Jasionce podczas Festiwalu Nauki w G2 Arena Teleskop W planetarium
     Księżyc widziany z obserwatorium w Radomyślu W. Fot. Obserwatorium astronomiczne    

Informacje szczegółowe

Beneficjent

 

Gmina Radomyśl Wielki

 

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu

738 615,12 zł

Wkład UE

442 828,02 zł

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS