Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Od września 2020 r. ruszamy z nową ofertą szkoleniową dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Do końca roku planujemy kilka szkoleń o różnej tematyce, które z pewnością pomogą wielu zainteresowanym w realizacji projektów unijnych. Prezentujemy niżej listę i planowane terminy szkoleń, jednocześnie zastrzegając, że daty te mogą ulec zmianom. By być na bieżąco z polecamy zatem systematyczne odwiedzanie naszej strony internetowej i zakładki: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator weryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuszcza udział jednej osoby z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szkolenia odbędą się w formie online. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego on-line.
Szkolenia prowadzone będą w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik będzie widział na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Terminy

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą na bieżąco w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach na stronie www.rpo.podkarpackie.pl  około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania online.

Wszystkie materiały szkoleniowe, udostępniane są na bieżąco w zakładce: Pobierz poradniki i publikacje - Prezentacje. Zachęcamy do ich lektury.

Szczegółowa lista planowanych szkoleń on-line na II połowę w 2020 r.

WRZESIEŃ

  • 18 września – Nowa wersja Bazy Konkurencyjności - BK2021

PAŹDZIERNIK

  • 5 października – Równość szans i niedyskryminacja w projektach EFS

LISTOPAD

  • 3 listopada - Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFS oraz zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WP 2014-2020
  • 6 listopada - Rozliczanie wydatków w projektach EFS metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dn. 18.07.2018 oraz zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
  • 30 listopada-1 grudnia – Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie do nowych rozwiązań

GRUDZIEŃ

  • 17-18 grudnia - Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie do nowych rozwiązań

 

Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie!

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS