Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Od marca 2021 r. ruszamy z nową ofertą szkoleniową dla beneficjantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zaplanowane jest kilkanaście szkoleń o różnej tematyce, które z pewnością pomogą wielu zainteresowanym w realizacji projektów unijnych. Prezentujemy niżej listę i planowane terminy szkoleń, jednocześnie zastrzegając, że daty te mogą ulec zmianom. By być na bieżąco, polecamy systematycznie odwiedzać naszą stronę internetową i zakładkę: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator weryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuszcza udział maksymalnie dwóch osób z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą na bieżąco w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach na stronie www.rpo.podkarpackie.pl około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania.

Wszystkie materiały szkoleniowe, udostępnione są natomiast w zakładce: Pobierz poradniki i publikacje - Prezentacje. Zachęcamy do ich lektury.

 

Szczegółowa lista planowanych szkoleń w 2021 r.

MARZEC

 • 11-12 marca – Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych - analiza nowych rozwiązań w projektach RPO WP;

KWIECIEŃ

 • 8-9 kwietnia – Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych - analiza nowych rozwiązań w projektach RPO WP
 • 15-16 kwiatnia - Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych - jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w projektach RPO WP
 • 29 kwietnia - Zasada konkurencyjności w projektach RPO WP 2014-2020, finansowanych ze środków EFS z uwzględnieniem zmiany Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 czerwca 2020 roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia

MAJ

 • 4-5 maja - Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych - jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w projektach RPO WP
 • 17 maja - Archiwizacja dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

CZERWIEC

 • 9 czerwca - Zasady horyzontalne UE w projektach RPO WP 2014-2020
 • 16 czerwca - Zamykanie projektów w okresie pandemii, końcowe rozliczenie projektów, reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie trwałości projektu w ramach RPO WP 2014-2020

WRZESIEŃ

 • 28 września 2021 r. – Zamykanie projektów w okresie pandemii, końcowe rozliczenie projektów, reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie trwałości projektu w ramach RPO WP 2014-2020
 • 30 września 2021 r.- Rozliczanie wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z ERFF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 metodami uproszczonymi

PAŹDZIERNIK

 • 6 października 2021 r. - Jak uniknąć korekty finansowej w projektach współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 – analiza rozporządzenia ws. warunków obniżania korekt finansowych w oparciu o przykłady najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości
 • 7 października 2021 r. - Rozliczanie wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 metodami uproszczonymi
 • 20 października 2021 r.- Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych  

 

LISTOPAD

 • 9 listopada 2021 r. - Archiwizacja dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

GRUDZIEŃ

 • 1 grudnia 2021 r. - Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji w projektach RPO WP 2014-2020 
 • 9 grudnia 2021 r. - Pierwszy rok nowej ustawy PZP - analiza postępowań o zamówienia publiczne w trybie podstawowym (wariant I i II)

 

Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie!

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS