Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację zadań promujących Fundusze Europejskie w ramach realizowanych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pn. „Fundusze Europejskie wokół nas”.

Nabór wniosków w ramach konkursu potrwa od 15 do 29 marca 2023 roku.

Wnioski na realizację zadań związanych z promocją Funduszy Europejskich zgłoszone w ramach Konkursu muszą obejmować działania informacyjno-promocyjne związane ze zrealizowanym / realizowanym projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dopuszczalne typy działań to m.in.:

 1. organizacja bezpłatnych wydarzeń/ warsztatów/ spotkań/ konferencji lub innych angażujących społeczność lokalną,
 2. opracowanie bezpłatnych publikacji w wersji elektronicznej (w tym albumów, folderów, broszur itp.),
 3. publikacja materiałów w mediach w tym: telewizja, radio, prasa, internet

Powyższy katalog działań ma charakter indykatywny.

UWAGA: Organizator nie dopuszcza możliwości przeznaczenia środków finansowych przekazanych na realizację zadania na zakup materiałów promocyjnych typu gadżety.

Nabór dotyczy zadań realizowanych w terminie 1 maja do 31 października 2023 roku.

Uczestnicy Konkursu

Uczestnicy Konkursu to wyłącznie beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którzy zrealizowali i/lub realizują projekty na terenie województwa podkarpackiego.

W przypadku beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego wnioski w Konkursie składają ich jednostki organizacyjne upoważnione do realizacji działań, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (np. instytucje kultury, instytucje sportowe).

Wysokość środków finansowych możliwych do pozyskania na realizację zadania:

 1. minimalna: 20 000 zł brutto
 2. maksymalna: 50 000 zł brutto

Wnioski należy składać przy pomocy formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (docx, 91.12 KB), w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs pn. Fundusze Europejskie wokół nas”:

 1. osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej.
  Ł. Cieplińskiego 4
  35-310 Rzeszów

  lub

 2. przesłać na adres korespondencyjny j. w.

UWAGA: przed złożeniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu wraz z jego załącznikami.

W sprawach związanych z Konkursem informacji udzielają pracownicy Oddział promocji Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod następującymi numerami telefonów:

 • 17/ 747 64 86
 • 17/ 747 59 32
 • 17/ 773 60 61

Do pobrania:

Regulamin konkursu pn. „Fundusze Europejskie wokół nas" (docx, 170.38 KB)

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (docx, 91.12 KB)
 2. Karta Oceny Formalnej (docx, 79.13 KB)
 3. Karta Oceny Merytorycznej (docx, 81.15 KB)
 4. Wzór Umowy (docx, 166.93 KB)
 5. Oświadczenie o zobowiązaniu do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi (docx, 78.34 KB)

 

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS