Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Już po raz trzeci organizujemy w naszym województwie konkurs „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Tegoroczna edycja ma podsumowujący charakter i nawiązuje do udanych dla naszego regionu siedmiu lat: 2014-2020. Do siódemki nawiązujemy w tegorocznej edycji konkursu, wybierając nominowanych i zwycięzców w siedmiu kategoriach:

  1. Mistrz konkurencyjności – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi, uwzględniające regionalne inteligentne specjalizacje
  2. Mistrz zdrowia – projekty stawiające na modernizację infrastruktury ochrony zdrowia, wprowadzanie usług cyfrowych, innowacyjne formy leczenia i terapii
  3. Mistrz zrównoważonego rozwoju – projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego, zapobieganie zmianom klimatycznym i/lub zmniejszenie ich skutków oraz zachowanie bioróżnorodności
  4. Mistrz kultury i turystyki – projekty chroniące i promujące dziedzictwo kulturowe regionu i zwiększające jego atrakcyjność turystyczną
  5. Mistrz edukacji – projekty w estetyczną, funkcjonalną i przyjazną dla dzieci i młodzieży infrastrukturę edukacji oraz innowacyjne programy wychowania i nauczania
  6. Mistrz wrażliwości społecznej – projekty przyczyniające się do włączenia społecznego grup najbardziej narażonych na wykluczenie (osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych, mniejszości seksualnych i etnicznych)
  7. Mistrz modernizacji – projekty infrastrukturalne i systemowe, które w istotny sposób przyczyniły się do zmiany Podkarpacia w nowoczesny, przyjazny i bezpieczny region Unii Europejskiej.

Ocena przedsięwzięć przebiega w trzech etapach:

Etap I: członkowie Kapituły oceniają pod względem formalnym wytypowane przez ekspertów przedsięwzięcia.

Etap II: pierwsze spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły spośród najwyżej ocenionych zgłoszeń wybierają 21 nominowanych projektów.

Etap III: drugie spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły dokonują wyboru 7 zwycięzców (po jednym w każdej kategorii) po wizytach w miejscach realizacji nominowanych projektów.

 

Zebrane informacje o nominowanych projektach zostaną umieszczone na stronie mistrzowskiezmiany.pl. Spośród nich internauci wybiorą najlepszy – ich zdaniem – projekt. Natomiast Kapituła Konkursu wskaże 7 laureatów – po jednym w każdej kategorii. Laureaci zostaną nagrodzeni przez Marszałka Województwa mistrzowskimi statuetkami. Wszystkie nominowane przedsięwzięcia pokażemy w albumie, do którego zdjęcia przygotuje profesjonalny fotograf. Dodatkowo dla zwycięzców zostaną przygotowane spoty filmowe.

Wszystkie nominowane i nagrodzone projekty będą promowane w działaniach realizowanych przez Województwo Podkarpackie.

Zobacz więcej na mistrzowskiezmiany.pl.

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS