Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Praca i firmy

Informacje o efektach wdrażania RPO WP 2007-2013 pokazują stan na dzień 30 czerwca 2016 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami

Praca i firmy

 

 

 

 

 

 

5 919 nowych miejsc pracy

992 wsparte projekty podmiotów gospodarczych

3 275 pożyczek i poręczeń na kwotę 192 505 547 PLN

361 wdrożonych technologii

 

Badania i rozwój uczelni

Badania i rozwój uczelni

 

 

 

 

 

 

40 projektów badawczych

12 wspartych projektów uczelni

582 urządzeń naukowo – badawczych

39 utworzonych laboratoriów

 

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

943 km sieci wodociągowej

1 547 km sieci kanalizacji sanitarnej

32 km wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych

185 nowych wozów pożarniczych

10 oczyszczalni ścieków

35 inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

 

Transport

Transport

 

 

 

 

 

 

83 km nowych dróg

910 km przebudowanych/ zmodernizowanych dróg lokalnych

 

Usługi cyfrowe

 Usługi cyfrowe

 

 

 

 912 uruchomionych usług on-line

 

Infrastruktura

 Infrastruktura

 

 

 

48 projektów w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

133 przedsięwzięcia dot. wybudowania lub przebudowania obiektów infrastruktury szkół

31 przebudowanych/zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia

35 projekty doposażenia instytucji ochrony zdrowia

 

Dziedzictwo kulturowe

 Dziedzictwo kulturowe

 

 

 

 

77 wspartych obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS