Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Aktualizacja harmonogramu z 5 kwietnia 2022 r.

5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Zmiany Harmonogramu dotyczą jedynie typów projektów mogących uzyskać dofinasowanie w zaplanowanych na lipiec naborach w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. W miejsce typu projektu: Usługi zdrowotne, w przedmiotowych konkursach o wsparcie będą mogły ubiegać się projekty z zakresu Usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok (pdf, 490.16 KB)

 

Wersje archiwalne:

Aktualizacja z 29 marca 2022 r.

29 marca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Zmiana Harmonogramu dotyczy:

  • uwzględnienia w lipcu 2022 r. dwóch dodatkowych naborów (jednego dla projektówo wartości wsparcia publicznego do 100 tys. EUR oraz drugiego dla projektów o wartości wsparcia publicznego powyżej tej kwoty) w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z orientacyjną kwotą przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 7,57 mln PLN.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok (docx, 87.17 KB)

Publikacja z 30 listopada 2021 r.

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Harmonogram został opracowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Z uwagi na końcowy okres wdrażania Programu oraz stopień wyczerpania dostępnej alokacji, w chwili obecnej nie przewiduje się ogłoszenia w roku 2022 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok (pdf, 484.02 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS