Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Pierwsza konferencja konsultacyjna projektu programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP) za nami. Spotkanie, które odbyło się w miniony piątek 14 stycznia br. w Centrum Wstawienniczo – Kongresowym G2A Arena w Jasionce zgromadziło wielu zainteresowanych mieszkańców regionu, w tym: przedstawicieli samorządów, firm, stowarzyszeń  i różnych instytucji. Częściowo odbyło się ono w formie online. Konferencję poprzedziła uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w całości również poświęcona sprawom związanym z programem (FEP).

Goście specjalni

Uczestnicy spotkania – tak jak wcześniej radni - wysłuchali prezentacji omawiających nowy program regionalny, które przedstawili minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek Władysław Ortyl oraz Wojciech Magnowski – dyr. Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim. Zdalnie z uczestnikami konsultacji spotkali się przedstawiciele Komisji Europejskiej: Christopher Todd – dyr. Wydziału ds. Polski Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Społecznych i Włączenia Społecznego oraz wicedyrektor tego wydziału - Cinzia Masina.

Cztery osoby siedzące na scenie głównej, przysłuchujące się wystąpieniu online

Cele i efekty

Omawiając nową perspektywę w kontekście programu regionalnego, minister Jarosińska-Jedynak mówiła o tym, że Unia Europejska stawia nam nowe cele, które trzeba będzie zrealizować. Wśród nowych wyzwań i priorytetów UE są przede wszystkim są kwestie dotyczące ochrony środowiska i te zapobiegające zmianom klimatycznym. Dlatego co najmniej 30% środków z EFRR ma być przeznaczone właśnie na cel klimatyczny. W podkarpackim programie regionalnym na te właśnie cele - na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, ochronę środowiska, efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii - zaplanowana jest jedna z najwyższych kwot to jest ponad 500 mln euro. Marszałek Władysław Ortyl mówił w kontekście nowego programu o kluczowych, strategicznych inwestycjach, wśród których są drogi wojewódzkie poprawiające dostęp do sieci TNT czyli A4, S19 i S74, Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka czy Szpital Uniwersytecki, Podkarpackie Centrum Nauki i PCI oraz Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. Christopher Todd podkreślał m.in., że Polska ciągle pozostaje największym beneficjentem polityki spójności, a odnosząc się do Podkarpacia i zarządzania dotychczasowym Regionalnym Programem Operacyjnym chwalił Instytucję Zarządzającą czyli urząd marszałkowski za sprawne zarządzanie funduszami oraz ich skuteczne promowanie. Cinzia Mazina podkreślała z kolei, że cieszy się, iż region jest tak zaawansowany jeżeli chodzi o negocjacje z KE. Mówiła o trzech celach, które UE chce zrealizować do 2030 roku, a są to: wzrost poziomu zatrudnienia, większy udział osób dorosłych w szkoleniach oraz zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem.

Kobieta w granatowym żakiecie stoi przy mównicy i mówi do mikrofonu, gestykulując.

Materiały, przedstawione przez gości podczas konferencji do pobrania:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak: Program Regionalny w świetle uwarunkowań okresu 2021-2027 (pdf, 1.24 MB)

Władysław Ortyl: Szanse Województwa Podkarpackiego w kontekście perspektywy finansowej 2021-2027 (pdf, 3.83 MB)

Wojciech Magnowski: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (pdf,1.78 MB)

Pytania i sugestie

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się debata z udziałem gości obecnych w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym, a także osób zgłaszających pytania przez internet. Padały pytania m.in. o program dla Bieszczad, opiekę osób niepełnosprawnych, wsparcie dla przedsiębiorców czy uczelni.

Widownia częściowo wypełniona uczestnikami konferencji

Weź udział w konsultacjach

Oprócz kolejnych konsultacji FEP zaplanowanych w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu, dodatkowo 2 lutego za pośrednictwem stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia odbędzie się wysłuchanie publiczne dla wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Konsultacje społeczne. Umieszczono tam projekt programu oraz stosowne formularze, za pośrednictwem których można zgłaszać swoje sugestie do programu, czy zgłosić się na kolejne konferencje.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS