O godzinie 15:30 ruszają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dla organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

W programie spotkania m.in. - Przedstawienie informacji na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przez Pana Wojciecha Magnowskiego, Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP oraz dyskusja na temat projektu programu FEP z udziałem organizacji pozarządowych.