Kolejny dzień konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. O godzinie 10:00 rozpoczyna się wysłuchanie publiczne, do którego zgłosiło się wielu chętnych, spora część zabierze też głos w trakcie wysłuchania. Spotkanie może oglądać każdy, po kliknięciu w link, do czego gorąco zachęcamy.

Wysłuchanie ma następujący przebieg:

  1. Wprowadzenie do wysłuchania – Adam Głaczyński - moderator,
  2. Wystąpienie Władysława Ortyla - Marszałka Województwa,
  3. Krótka prezentacja Programu FEP 2021 – 2027 – Wojciech Magnowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim,
  4. Wystąpienia mówców, zgodnie z kolejnością zgłoszeń:

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja/Instytucja

1.

Norbert

Pruszanowski

Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji
Związek Rzemiosła Polskiego

2.

Jerzy

Kustra

Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" w Rzeszowie

3.

Waldemar

Natoński

Mieszkaniec Żołyni

4.

Marcin

Dygoń

Dyrektor ds. finansów i administracji w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o.

5.

Elżbieta

Damm

Elżbieta Damm - Prezes Zarządu SMP

Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy”

6.

Adam

Pieniążek

Wicestarosta Powiatu Dębickiego

7.

Andrzej

Czernecki

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

8.

Tomasz

Rabicki

Stowarzyszenie "Innowacyjny Rozwój Turystyki, Rekreacji, Podróży i Sportu - Region Podkarpacki"

5. Zamknięcie wysłuchania – Adam Głaczyński - moderator,

Wysłuchanie publiczne to najlepsza forma bezpośredniego udziału obywateli w stanowieniu ważnych dla nich spraw. W tym przypadku ma to na celu wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, które zostaną wprowadzone do finalnej wersji programu regionalnego FEP 2021-2027.

Do pobrania:

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - Wojciech Magnowski - dyrektor Depratamentu Zarządzania RPO (pdf, 1.88 MB)