Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Mieszkańcy województwa mogą po raz kolejny wyrazić swoje zdanie na temat przyszłych inwestycji w regionie. Zarząd województwa zaprasza do udział w kolejnych konsultacjach tym razem projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszego dokumentu. Konsultacje  potrwają do 7 marca 2022 r.

Strategia planowania inwestycji transportowych

Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 jest narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 28 września 2020 r. (uchwała nr XXVII/458/20). Służy spełnieniu na poziomie regionalnym warunku podstawowego, w zakresie kompleksowego planowania transportu, określonego w  rozporządzeniu ogólnym, dotyczącym perspektywy finansowej 2021-2027. Dokument stanowi podstawę finansowania inwestycji transportowych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

W swym założeniu program wypełniać będzie cele zmierzające do zwiększenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu, ochronie środowiska naturalnego (w tym ochronie klimatu) oraz efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi transportu oraz w podziale na przewóz osób i towarów.

Negocjacje programu z użytkownikami

Konsultacje społeczne stanowią istotny element w procesie tworzenia spójnego, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców programu. Dokument skierowany jest do szerokiego grona interesariuszy zarówno tworzących regionalny system transportowy, ale także do jego użytkowników. 

Zebranie uwag na temat projektu programu, będzie służyć do wypracowania ostatecznej wersji dokumentu, który przekazany zostanie do Komisji Europejskiej celem weryfikacji spełniania warunku podstawowego dla Celu Polityki 3 pn. Lepiej połączona Europa.

Konsultacje w regionie

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i wywołać społeczną dyskusję na temat dokumentów, zorganizowane zostaną konferencje konsultacyjne w formie hybrydowej w następujących miastach: Rzeszów 3.02.2022 r., Przemyśl 4.02.2022 r., Stalowa Wola 7.02.2022 r., Dębica 9.02.2022 r., Sanok 10.02.2022 r., Ustrzyki Dolne 10.02.2022 r., Tarnobrzeg 11.02.2022 r., Krosno 14.02.2022 r.

Po raz pierwszy projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 został zaprezentowany na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 31 stycznia 2022 r.

Szczegóły dotyczące harmonogramu konsultacji społecznych, form zgłoszenia udziału w poszczególnych spotkaniach konsultacyjnych oraz form zgłaszania uwag do projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu znajdują się pod linkiem: https://rot.podkarpackie.pl/index.php/psrt-wp-2030.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS