Cztery konferencje, jedno wysłuchanie publiczne, kilkanaście wystąpień i wypowiedzi ekspertów, tysiące wyświetleń w Internecie – tak w telegraficznym skrócie można scharakteryzować konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, przedstawicielom firm i instytucji za liczny i aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Odnotowano blisko 300 uwag w formie online. Te spostrzeżenia, które skierowano do nas pocztą tradycyjną jeszcze spływają. Możliwość ich zgłaszania zakończyła się w dniu 4 lutego. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i aktywność.

W ustawowo wyznaczonym terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, zostanie przygotowane i upublicznione sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. W sprawozdaniu odniesiemy się do zgłoszonych uwag.

Wszystkie spostrzeżenia zostaną teraz wzięte pod uwagę przy tworzeniu ostatecznego kształtu programu regionalnego.

Przed nami pozostaje jeszcze organizacja tzw. wysłuchania odwróconego, podczas którego odniesiemy się do wnioskowanych uwag. O terminie wysłuchania poinformujemy w najbliższym terminie.