Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057) informujemy, że Uchwałą nr 363/7276/22 z dnia 1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, zawierające stanowisko do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem.

Konsultacje projektu FEP 2021-2027 trwały 37 dni (od 30 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), podmiotów publicznych, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom biorącym udział w konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Do pobrania:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (pdf, 366.52 KB)

Załączniki:

 1. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego projektu FEP 2021-2027 zorganizowanego w dniu 14.01.2022 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa (pdf, 279.99 KB)
 2. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego projektu FEP 2021-2027 zorganizowanego w dniu w 21.01.2022 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (pdf, 282.74 KB)
 3. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego projektu FEP2021-2027 zorganizowanego w dniu 24.01.2022 r. w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (pdf, 311.93 KB)
 4. Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego projektu FEP2021-2027 zorganizowanego w dniu w 26.01.2022 r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (367.35 KB)
 5. Sprawozdanie z wysłuchania publicznego zorganizowanego w dniu 02.02.2022 r. w ramach konsultacji społecznych projektu EP 2021-2027 (pdf, 314.29 KB)
 6. Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie uwag z konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027 (pdf, 13,24 MB)
 7. Relacja internetowa z konsultacji społecznych projektu FEP 2021-2027 oraz wysłuchania publicznego (pdf, 768.34 KB)
 8. Uchwała NR 1/2022 Podkarpackiej Rady Innowacyjności z dnia 28 stycznia 2022 ws. wyrażenia opinii na temat zwiększenia alokacji środków dla Priorytetu I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (pdf, 391 KB)
 9. Opinia nr 5/2022 strony pracowników i strony pracodawców Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 03.02.2022 r. (pdf, 443,52 KB)
 10. Uchwała Nr 1/2/2022 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego z dnia 04.02.2022 r. (pdf, 240.06 KB)
 11. Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego do uwag dotyczących projektu FEP 2021-2027 zawartych przy opiniach / uchwałach Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz zgłoszonych w ramach uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (pdf, 333.25 KB)

 

Zobacz również:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS