Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

IIT jest nowym instrumentem terytorialnym, który będzie wdrażany w województwie podkarpackim po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027.

Szczegółowe informacje nt. instrumentu IIT znajdują się w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w art. 36 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz w opublikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Działania w ramach instrumentu IIT w CS 5(ii) realizowane będą w sposób konkurencyjny na obszarach strategicznej interwencji i wynikać muszą ze strategii terytorialnych, tj. strategii rozwoju ponadlokalnego.

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym opiniuje ww. strategie w zakresie możliwości ich finansowania w ramach tego programu m.in. na podstawie projektów realizujących cele Strategii IIT umieszczonych w liście projektów planowanych do dofinansowania.

Wzór listy projektów planowanych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach Instrumentu IIT w CS 5(ii) w FEP 2021-2027, przygotowany jest zgodnie z zapisami Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 przez Instytucję Zarządzającą.

Wzór listy projektów planowanych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach Instrumentu IIT w CS 5(ii) w FEP 2021-2027 (docx, 13.47 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS