W związku z przeprowadzką Departamentu Ochrony Środowiska oraz Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego do nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, informujemy, że zmianie uległy numery telefonów osób z ww. Departamentów wskazanych do kontaktu w sprawach związanych z ogłoszonym konkursem w ramach działania 2.1 RPO WP 2014-2020.

Aktualne dane kontaktowe:

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.: 

17  743 31 63 (Pani Barbara Małkowska) – pok. 214,

17 743 31 61 (Pani Barbara Zielenkiewicz) – pok. 214,

17 743 31 58 (Pani Iwona Pieczko) – pok. 215,

17 743 31 57 (Pani Dominika Babiarz) – pok. 215.

Informacje dotyczące warunków technicznych integracji z RCIM uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego pod nr tel.:

17  743 31 05 (Pan Dariusz Białek) – pok. 301,

17 743 31 06 (Pan Adam Rzepka) – pok. 301.

Dane kontaktowe pracowników Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO oraz Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej wskazanych do kontaktu w ramach ogłoszonego konkursu pozostają bez zmian.