W związku z zaplanowanymi na dzień 29 października br. pracami serwisowymi LSI RPO WP 2014-2020, informujemy Użytkowników o możliwych, przejściowych trudnościach z pracą w systemie. Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni.