Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany to konkurs, który został zorganizowany dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Plebiscyt miał na celu wyłonić autorów tych projektów, które w szczególny sposób wpłynęły na rozwój regionu, poprawiły jakość życia mieszkańców czy stworzyły nowy, unikatowy w skali kraju produkt. W środę 20 listopada w Pstrągowej podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki odbyła się również gala wręczenia nagród dla nominowanych i zwycięzców unijnego konkursu. Wręczono dyplomy dla wyróżnionych oraz statuetki dla zwycięzców.

Idea konkursu

Konkurs dotyczył projektów, które zostały zrealizowane w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Wpłynęło ponad 60 zgłoszeń. Jury miało nie lada zadanie, aby wśród tej sporej grupy wybrać prawdziwe perełki – Od lat promujemy inwestycje i przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Europejskich w naszym regionie. Warto podkreślić, że naprawdę mamy się czym pochwalić. Nasi beneficjenci realizują świetne projekty. To stąd idea konkursu, by nagrodzić tych najlepszych. Była to okazja do podsumowania działań zrealizowanych z funduszy w naszym regionie, ale również szansa na docenienie tych, które zasługują na szczególną uwagę – podkreśla Wioletta Rejman, Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej.

Na zdjęciu sala wypełniona gośćmi, którzy tego dnia otrzymali nagrody w konkursie Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany, jak również nagrody za realizację działań na rzecz turystyki w regionie

Konkurs odbywał się na przestrzeni kilku miesięcy. Wyodrębniono pięć kategorii. Kapituła konkursowa w składzie: Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WP w UMWP w Rzeszowie, Rozalia Mazur – Rzecznik Funduszy Europejskich w UMWP w Rzeszowie, Wioletta Rejman, Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w UMWP w Rzeszowie, Joanna Skrzypek, kierownik oddziału komunikacji i promocji Funduszy Europejskich w UMWP w Rzeszowie, Tomasz Czop, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Krzysztof Powrózek, kierownik Wydziału ds. promocji i komunikacji społecznej w WUP w Rzeszowie oraz Julia Majewska z Dyrekcji generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej wybrała 25 nominowanych – po 5 w każdej kategorii, z których następnie wybrano zwycięzców – MISTRZÓW ZMIAN. Swojego „Mistrza” wybrali też internauci – Termin rozpisania konkursu nie był przypadkowy. Rok 2019 jest datą szczególną dla Funduszy Europejskich w naszym kraju. Dokładnie 15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i stała się uczestnikiem głównych polityk europejskich, które wspierają rozwój państw i regionów. 15- lecie naszego członkostwa w UE to naturalna okazja do podsumowań, analiz, refleksji, ale też pochwalenia się efektami projektów realizowanych dzięki wsparciu z RPO WP – informuje Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Na zdjęciu statuetki, które zostały wręczone Mistrzom Zmian oraz medale i statuetki dla zasłużonych działaczy w dziedzinie turystyki

Mistrzowie Zmian

„Mistrz zmian” w kategorii: dla gospodarki

NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch za projekt: Wprowadzenie na rynek nowej oferty BIOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R

„Mistrz zmian” w kategorii: dla mobilności

Gmina Miasto Sanok za projekt: Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko

„Mistrz zmian” w kategorii: dla środowiska

Gmina i Miasto Nisko za projekt: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

„Mistrz zmian” w kategorii: dla lepszego jutra

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy za projekt: Bar „Radość” w Dębicy

„Mistrz zmian” w kategorii: dla rodziny

Gmina Lubaczów za projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej

„Mistrz zmian” w kategorii: nagroda internautów

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za projekt: Mieszkanie wspierane w Jarosławiu

 Laureaci konkursu: Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany

Promocja w nagrodę

Wyniki konkursu zostały podane podczas uroczystej gali w Pstrągowej, która została zorganizowana wspólnie z obchodami Światowego Dnia Turystyki.  Nominowani odebrali dyplomy, a zwycięzcy statuetki „Mistrza Zmian”. Wszystkie wyróżnione projekty będą bohaterami albumu promocyjnego, którego wydanie planowane jest w przyszłym roku.

Szczegółowe informacje o projektach oraz zdjęcia umieszczone są na stronie konkursu: mistrzowskiezmiany.pl

Zobacz spot z „Mistrzami Zmian”