Uprzejmie przypominamy, że nabór wniosków o dofinansowanie nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/18 w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza kończy się 6 lutego br. (czwartek).
Przed godz. 15:30 w tym dniu należy wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020.

Uwaga!

  • Ze względu na nową formę składania wniosków – wyłącznie elektronicznie za pomocą generatora wniosków oraz konieczność podpisania dokumentów Profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym uprzejmie prosimy o nie odkładanie wysłania wniosku na ostatni moment.
  • W systemie informatycznym nie będzie możliwości złożenia wniosku po godz. 15:30 w ostatnim dniu naboru.
  • Przypominamy, że:
    - wniosek o dofinansowanie mogą podpisać tylko osoby z uprawnieniami Sygnatariuszy,
    - podpisany wniosek może zostać wysłany (przycisk „Złóż  w urzędzie”) przez osoby posiadające uprawnienia administratora lub menadżera.

W przypadku problemów technicznych prosimy o ich zgłoszenie pod numer tel. 17 747 66 53.