W związku z planowanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracami modernizacyjnymi SL2014, mającymi na celu podniesienie jakości i niezawodności systemu, informujemy Użytkowników, iż będzie on niedostępny w dniach: 14 maja (od godziny 20:00) - 18 maja 2020 r. (do godziny 8:00).

Jednocześnie informujemy również o niedostępności Bazy Konkurencyjności w dniach od 1 maja 2020 r. od godziny 8:00 do 2 maja 2020 r. do godziny 18:00.