Sukcesywnie uzupełniane są zasoby środków do walki z koronawirusem w regionie, finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Kolejna partia maseczek, kombinezonów i przyłbic trafiła w tym tygodniu do dyspozycji m.in. szpitali wojewódzkich, wszystkich stacji pogotowia ratunkowego oraz szpitali z oddziałami zakaźnymi w całym regionie, jak również do centrum krwiodawstwa.

Kolejna partia „arsenału”, który został już rozdysponowany do różnych jednostek zajmujących się walką z Covid-19 zawierał m.in.:

  • Przyłbice (7 000 szt.) 
  • Kombinezony (4 500 szt.)
  • Półmaski FFP2 (16 500 szt.) 
  • Maseczki chirurgiczne (100 000 szt.)

Łączna wartość dotychczasowych wydatków w ramach projektu RPO na środki ochrony indywidualnej do tej pory to 1 405 810,00 zł.

Pokaźne zasoby zakupione przez Urząd Marszałkowski, głównie środki ochrony osobistej trafią do medyków z całego regionu

Zakupy były możliwe dzięki wsparciu unijnemu. Województwo podkarpackie dokonało go w ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Ostatnim dużym zakupem w ramach tej pomocy były np. samochody dla stacji sanitarno-epidemiologicznych do przewozu próbek. Kolejne zakupy to 5 ambulansów transportowych typu „A1” wraz z noszami i fotelem kardiologicznym. Trafią one do stacji pogotowia ratunkowego w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Mielcu. Województwa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie podpisała także umowę na zakup 10 karetek typu C wraz z wyposażeniem m.in. nosze, defibrylatory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, krzesełka płozowe, respiratory, ssaki, pulsoksymetry. Po dwie takie karetki trafią do stacji pogotowia w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Mielcu.

O tym jak bardzo poprawią one skuteczność podkarpackich ratowników mówi Andrzej Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego w Rzeszowie. 

Samorząd województwa przeznaczył na zakupy medyczne w sumie 50 mln złotych w ramach RPO WP 2014-2020. Z tej kwoty już 25 mln zostało zakontraktowane.