Wiedza o RPO WP 2014 – 2020 na wyciagnięcie ręki? To możliwe - gromadzimy ją w naszym kwartalniku „Zobacz zmiany”. Najnowsze wydanie magazynu nieco różni się od poprzednich w związku z wyzwaniami spowodowanymi pandemią Covid-19.

Fundusze przeciw pandemii

Pandemia oraz jej negatywne skutki dotknęły Podkarpacie, przynosząc pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Z problemami zmagają się m.in. branże turystyczna, handlowa, budowlana, hotelarska itp. Trudności spowodowane pandemią dotknęły również beneficjentów RPO WP 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca stara się przeciwdziałać skutkom pandemii na wielu frontach, w tym gospodarczym. Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Właśnie tej kwestii dedykowany jest niemalże cały magazyn.

Biuletyn jest swoistego rodzaju kompendium wiedzy na temat możliwej pomocy, która oferowana jest podkarpackiej gospodarce.

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany 1/2020”

Wersja dostępna PDF (Rozmiar: 6.04 MB)

POLECAMY!!!