Informujemy, iż w dniu 18 sierpnia br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomi wersję produkcyjną nowej aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021).

Co istotne, od tego momentu nie będzie możliwości dodawania ogłoszeń w ramach obecnie funkcjonującej aplikacji.

BK2021 będzie obsługiwać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zarówno dla projektów obecnej jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa aplikacja będzie się cechowała również możliwością składania ofert przez system. Będzie ona spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że wersja szkoleniowa BK2021 jest dostępna pod adresem: https://szkol-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W aplikacji znajduje się pomoc kontekstowa – na niektórych ekranach użytkownik otrzymuje pomoc dotyczącą danego widoku. Pełne instrukcje ogłoszeniodawcy i oferenta znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction.