Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego


W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego RPO WP na lata 2014-2020 oraz z zapisami Kryterium merytoryczno – jakościowego nr 6 Liczba osób (turystów, kuracjuszy) korzystających z oferty pobytowej na terenie gminy w której zlokalizowany jest projekt Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, że zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dane statystyczne dotyczące liczby turystów korzystających z noclegów ogółem za 2019 r. przedstawiają się następująco:

  1. Gmina Horyniec –Zdrój – 14 181.
  2. Gmina Rymanów – 20 902.
  3. Gmina Solina – 136 896.
  4. Gmina Iwonicz – Zdrój – 31 792.
  5. Gmina Dębica (gmina wiejska) – 2 608.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS