Wzorem lat ubiegłych Instytucja Zarządzająca przypomina o konieczności odpowiednio wcześniejszego składania wniosków o płatność, które miałyby być wypłacone jeszcze w bieżącym roku. W dotychczasowych corocznych informacjach tut. Urząd wskazywał, iż wnioski o płatność składane do połowy listopada mają szansę na wypłatę jeszcze w tym samym roku. Obecnie jednak, z uwagi na trudną sytuację wielu podmiotów i firm spowodowaną epidemią można się spodziewać, iż w IV kwartale wpłynie duża liczba wniosków o płatność za wydatki poniesione w tym trudnym okresie. Stąd też należy stwierdzić, iż wnioski o płatność składane do 30 października br. mają szansę na wypłatę w tym roku. Złożenie po tym terminie oznaczać może brak szansy na wypłatę do końca bieżącego roku.