Kilkudziesięciu pracodawców i ofert pracy, ciekawe i pouczające warsztaty – tak w ogromnym skrócie można scharakteryzować wydarzenie pn. Wystartuj z nami – z Funduszami. To przedsięwzięcie, które organizowane jest od 2017 r. Tym razem jednak ze względu na zalecany reżim sanitarno – epidemiologiczny akcja przeniosła się całkowicie do Internetu i została połączona z inicjatywą Podkarpackie Virtual Expo=" ".

Współpraca i dialog na trzech płaszczyznach

Wystartuj z nami to akcja skierowana do ludzi młodych, zarówno absolwentów poszukujących pracy, ale także do osób kształtujących dopiero swoją ścieżkę edukacji i planujących karierę zawodową.

Ideą wydarzenia jest tworzenie sieci wzajemnej współpracy i dialogu pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi, zwłaszcza kształcącymi w zawodach technicznych i przedsiębiorcami z województwa podkarpackiego oraz instytucjami pośredniczącymi w zatrudnieniu, czyli powiatowymi urzędami pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna w domu.

W ramach wydarzenia osoby zainteresowane mogą wziąć udział w rozmowach rekrutacyjnych oraz webinariach, związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy.

Wystarczy wejść na stronę http://wystartujznami.nakiedy.pl="" i wybrać interesującego nas pracodawcę i ofertę, na którą chcemy aplikować. Warto się pospieszyć, by znaleźć dogodną dla siebie ofertę i godzinę spotkania online. Zapisywanie się już trwa, a cała akcja planowana jest w dniach 6-8 października br.

Nowoczesna i skuteczna giełda pracy

W ramach pięciu ostatnich edycji udział wzięło około 35 tys. młodych osób, odbyło się ponad 1 tys. rozmów kwalifikacyjnych, zaprezentowało się ponad 120 pracodawców. Przedsięwzięcie cechuje ogromna skuteczność w pozyskiwaniu pracowników przez firmy. Z dotychczasowych danych wiemy, że ok.  80% osób, która przyszła na rozmowy w ramach tego wydarzenia znalazła zatrudnienie.