Po raz kolejny dzięki Funduszom Europejskim odbyła się akcja Wystartuj z nami. To inicjatywa, której celem jest pomoc młodym osobom w znalezieniu pracy. W tym roku przedsięwzięcie odbyło się całkowicie w formie online. Nowa formuła nie przeszkodziła jednak w osiągnięciu zamierzonych rezultatów.

Integracja i współpraca instytucji

Wystartuj z nami już na stałe wpisało się w kalendarz imprez województwa podkarpackiego. To inicjatywa, która w efekcie ma za zadanie pomagać młodym osobom w odnalezieniu się na rynku pracy. Służą temu rozmowy rekrutacyjne na konkretne stanowiska pracy, ale także cykl szkoleń i warsztatów dla przyszłych pracowników organizowanych podczas wydarzenia. To wszystko służy budowaniu relacji na trzech płaszczyznach: ucznia i szkół, przedsiębiorcy i firm oraz doradców zawodowych i instytucji, które walczą z bezrobociem. Impreza bowiem od lat nie tylko integruje te środowiska, ale pomaga wypracować konkretne działania, dzięki którym szkoły dopasowują swój system kształcenia oraz wychowywania zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców. Wszystko po to, by młode osoby opuszczające szkolne mury były wykształcone zgodnie z zapotrzebowaniem podkarpackich firm. 

Wymierne efekty 

W tym roku w ramach imprezy odbyło się blisko 200 rozmów o pracę. Młodzi ludzie za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej mogli aplikować, a później przejść rekrutację na konkretne stanowisko pracy. Pracę oferowało 24 pracodawców, w tym: LOT AMS Sp. z o. o., EME Aero Sp. z o. o., MTU Aero Engines Polska, czy Linetech S.A. Poszukiwane były zawody głównie w branży lotniczej i motoryzacyjnej.

W ramach inicjatywy można było również wziąć udział w warsztatach wspomagających wiedzę z zakresu pracy w lotnictwie, czy szlifujące wiedzę na temat RODO. Imprezie towarzyszyła również specjalna konferencja, w której udział wzięli doradcy zawodowi z regionu. Dyskutowali oni o technikach badania kompetencji zawodowych. Powstałe podczas konferencji online wnioski i konkluzje znajdą się w specjalnym raporcie na temat celów regionalnego doradztwa zawodowego.

Internetowy koncert na zakończenie wydarzenia

Wystartuj z nami – z Funduszami w całości odbyło się w formie elektronicznej i było częścią Podkarpackie Virtual Expo, czyli szerszej inicjatywy dedykowanej gospodarce w regionie, która była organizowana przez Województwo Podkarpackie. Materiały postały w ramach przedsięwzięcia dostępne są na stronie: www.virtualexpo.podkarpackie.pl.

Całe wydarzenie zakończyło się koncertem zespołu Pectus, który transmitowany był w Internecie.

Na scenie oświetlonej reflektorami śpiewa lider zespołu Pectus. W tle widać grającego perkusistę