Podkarpacie ze swoim programem regionalnym ma najlepsze w Polsce tempo  wykorzystania środków. Tak wynika z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z połowy października. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ma najlepsze wykorzystanie puli środków ze wszystkich programów regionalnych.

Poziom wykorzystania środków czyli tzw. absorpcja alokacji, biorąc pod uwagę certyfikację wydatków do Komisji Europejskiej w 2020 roku wynosi aż 60 procent! Oznacza to, że z 2,1 mld euro które zostały przyznane Podkarpaciu, rozliczono już z Komisją  Europejską kwotę 1,3 mld euro.

Diagram kołowy obrazujący poziom absorbcji środków z programu regionalnego na lata 2014-2020.  Wykorzystane środki stanowią 60% alokacji

- W 2020 roku osiągnęliśmy najwyższy wśród wszystkich programów regionalnych 15% przyrost poziomu wydatków certyfikowanych. Doceniamy zaangażowanie i wysiłek beneficjentów naszego regionalnego programu w skutecznej realizacji projektów. To tym ważniejsze, że dzieje się tak pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych spowodowanych panującą pandemią – podkreśla marszałek Władysław Ortyl. 

Certyfikacja wydatków to procedura polegającą na przesyłaniu do Komisji Europejskiej wniosków o płatność, w których deklarowane są wydatki poniesione i rozliczane przez beneficjentów konkretnych projektów.

- Ten sukces Podkarpacia w absorpcji środków unijnych nie jest dla mnie zaskoczeniem. To pierwsze miejsce jest efektem naszej ciężkiej codziennej pracy oraz aktywności beneficjentów. Jest takie powiedzenie, że „kto szybko daje, ten dwa razy daje” i ja się w pełni z nim zgadzam, starając się , aby tak właśnie było na Podkarpaciu. Każda zainwestowana w regionie złotówka ma przełożenie na miejsca pracy, lepsze drogi, bardziej nowoczesne szpitale, nowe przedszkola. Im szybciej pieniądze zaczynają pracować, tym szybciej przekładają się na nasz standard życia oraz napędzają rozwój. A przecież o to nam właśnie chodzi i to jest naszym najważniejszym celem – stwierdza marszałek województwa Władysław Ortyl odnosząc się do wyniku osiągniętego przez województwo w absorpcji unijnych pieniędzy. 

Na podstawie przesłanych wniosków o płatność Komisja Europejska refunduje już poniesione w ramach RPO WP 2014-2020 wydatki. Do tej pory Komisja wypłaciła dla Podkarpacia 1,1 mld euro. Do końca 2020 roku certyfikacja wydatków powinna wynieść blisko 63% alokacji RPO WP 2014-2020.

 

Biuro Prasowe UMWP