Komisja Europejska przyjęła RPO WP na lata 2014-2020, kończąc tym samym proces negocjacyjny i prace nad treścią programu.

W toku negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Komisją Europejską ustalono najważniejsze cele, na które zostanie przeznaczona alokacja RPO, tj. 2,11 mld euro wkładu UE. Program łączy wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach EFRR największa część funduszy będzie przeznaczona na infrastrukturę komunikacyjną oraz na gospodarkę i innowacje, natomiast w ramach EFS najwięcej środków będzie przeznaczone na wsparcie rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, wynikające z analizy barier i potencjałów województwa podkarpackiego uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Wyznaczone przez Komisję Europejską cele tematyczne uporządkowane zostały w 10 osiach priorytetowych.

 

alokacja rpo

Alokacja w mln euro.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmie uchwałę ws. przyjęcia Programu i tym samym oficjalnie rozpocznie nową perspektywę finansową w województwie podkarpackim na lata 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (RPO WP 2014-2020_09.01.2015r..pdf)RPO WP 2014-2020_09.01.2015r..pdf[ ]4499 kB